Basisprijs varkens week 50
geldig voor slachting van vrijdag (4 december 2020)
tot donderdag (9 december 2020)

Levend

0,6600 €/kg

Mutatie

0,0000 €/kg

Geslacht

0,8049 €/kg

Mutatie

0,0000 €/kg

Marktcommentaar:
Onze basisprijs voor de varkens van week 50 blijft onveranderd!

Indien u meer informatie wenst, kan u contact met ons opnemen via info@noordvlees.be.

Prijsevolutie 2019:

Prijsevolutie per jaar:

VKI-documenten:

Elke aanlevering van varkens dient vergezeld te gaan van een VKI-document (versie 6 – 13/04/2011). Dit VKI-document dient minstens 24 uur vooraf aan het slachthuis te worden bezorgd. U kan dit bezorgen via:

Fax +32 (0)3/666 45 37

Export:

Om varkens te mogen exporteren dienen deze aan specifieke voorwaarden te voldoen. Om te bepalen voor welke landen uw varkens geschikt zijn, kan u via onderstaande link inloggen op het boerensysteem.