Basisprijs varkens week 9
geldig voor slachting van vrijdag (23 februari 2024)
tot donderdag (29 februari 2024)

Levend

1.6100 €/kg

Mutatie

+0,0000 €/kg

Geslacht

1.9634 €/kg

Mutatie

+0,0000 €/kg

Marktcommentaar:
Onze basisprijs voor de varkens van week 9-2024 blijft onveranderd.

Indien u meer informatie wenst, kan u contact met ons opnemen via paul.andriessen@noordvlees.be.

Prijsevolutie per jaar:

VKI-documenten:

Elke aanlevering van varkens dient vergezeld te gaan van een VKI-document (versie 6 – 13/04/2011). Dit VKI-document dient minstens 24 uur vooraf aan het slachthuis te worden bezorgd. U kan dit bezorgen via:

Fax +32 (0)3/666 45 37

Export:

Om varkens te mogen exporteren dienen deze aan specifieke voorwaarden te voldoen. Om te bepalen voor welke landen uw varkens geschikt zijn, kan u via onderstaande link inloggen op het boerensysteem.