Basisprijs varkens week 21
geldig voor slachting van vrijdag (17 mei 2024)
tot donderdag (23 mei 2024)

Levend

1.6700 €/kg

Mutatie

+0.0200 €/kg

Geslacht

2.0610 €/kg

Mutatie

+0,0244 €/kg

Marktcommentaar:
Onze basisprijs voor de varkens van week 21-2024 gaat met 2 cent levend omhoog.

Indien u meer informatie wenst, kan u contact met ons opnemen via paul.andriessen@noordvlees.be.

Prijsevolutie per jaar:

VKI-documenten:

Elke aanlevering van varkens dient vergezeld te gaan van een VKI-document (versie 6 – 13/04/2011). Dit VKI-document dient minstens 24 uur vooraf aan het slachthuis te worden bezorgd. U kan dit bezorgen via:

Fax +32 (0)3/666 45 37

Export:

Om varkens te mogen exporteren dienen deze aan specifieke voorwaarden te voldoen. Om te bepalen voor welke landen uw varkens geschikt zijn, kan u via onderstaande link inloggen op het boerensysteem.